Datum objave: 30. 10. 2017.

Svjetski dan psorijaze obilježava se u cijelom svijetu na dan 29. listopada od 2004. godine.

Psorijaza je kronična upalna bolest kože od koje boluje 1% do 3 % svjetske populacije. U Hrvatskoj od psorijaze boluje oko 1,7% stanovništva. Nema razlike u pojavi bolesti između spolova. Psorijaza se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali se u čak 50% bolesnika javlja prije 25. godine života.

Ovaj je dan u godini posebno posvećen oboljelima od psorijaze i/ili psorijatičnog artritisa i zamišljen je od strane pacijenata za pacijente. Svjetski dan psorijaze postao je globalno događanje kojemu je cilj ostvariti jedan međunarodni glas za bolji život za više od 125 milijuna oboljelih u cijelome svijetu.

Osnovan od strane globalnog konzorcija pacijentskih udruga iz cijeloga svijeta (IFPA – International Federation of Psoriasis Associations), Svjetski dan psorijaze ima za cilj istaknuti težinu ove bolesti koja mora biti ozbiljnije shvaćena sa strane nacionalnih i međunarodnih institucija.

Psorijaza je kronična dermatološka bolest koja može imati snažan utjecaj kako na zdravstveno stanje bolesnika, tako i na njihov psihološki status. Svaka kronična bolest, pa tako i psorijaza, svakodnevni je stalni izvor stresa.  Činjenica da je čovjek bolestan i da je njegovo zdravlje narušeno izrazito je stresna za svakog bolesnika, a u bolesnika sa psorijazom dodatni izvor stresa je i činjenica da je psorijaza vidljiva i nagrđuje njihov vanjski izgled. Osim samih simptoma bolesti, izvor stresa također mogu biti i česti posjeti liječniku, brojni pregledi i terapijski postupci kroz koje osoba prolazi tijekom liječenja.

Bolesnici sa psorijazom imaju povećan rizik za razvoj pretilosti, pušenja, dijabetesa, hipertenzije, kardiovaskularnog zatajivanja, srčanog udara, kardiovaskularnog mortaliteta, depresije i u konačnici mortaliteta.

Također je važno reći i da je kvaliteta života bolesnika s psorijazom narušena istim ili većim intenzitetom nego u bolesnika s malignim bolestima, depresijom, dijabetesom, kardiovaskularnim bolestima ili reumatoidnim artitisom.U većine bolesnika, osobito onih s teškim oblicima bolesti kao i onih s udruženim artritisom nužan je timski pristup i suradnja s reumatologom i fizijatrom te prema potrebi stručnjacima drugih specijalnosti.

Psorijatični artritis je kronična upalna reumatska bolest povezana sa psorijazom . Budući da često zahvaća i kralježnicu, svrstavamo je u skupinu seronegativnih spondiloartritisa. Iako se može pojaviti u bilo kojoj dobi, psorijatični artritis se najčešće javlja između 30. i 50. godine života. Podjednako je zastupljen među oba spola. Kožne promjene uglavnom prethode zglobnim simptomima, povremeno se javljaju istodobno, dok u otpriike 15% slučajeva artritis prethodi psorijatičnim kožnim promjenama.

Psorijatični artritis često se kasno dijagnosticira: U prosjeku potrebno je 5 godina nakon pojave prvihsimptoma na zglobovima za postavljanje dijagnoze psorijaticnog artritisa!

Kratak upitnik od 10 pitanja kreiran je kako bi se olakšalo postavljanje dijagnoze psorijatičnog artritisa (PsA) i njegovo razlikovanje od drugih oblika artritisa. EARP upitnikom može se postaviti sumnja na pojavu psorijaticnog artritisa u bolesnika oboljelih od psorijaze. Rezultate EARP upitnika podijelite s Vašim liječnikom (dermatologom ili reumatologom)

Predsjednica Društva psorijatičara Hrvatske Inka Marinić ističe kako je u ovom trenutku najvažnije omogućiti liječenje biološkim lijekovima u svim zdravstvenim ustanovama gdje se liječenje psorijaze inače provodi, a kako bi se osigurala jednaka dostupnost liječenju.

Za više informacija posjetite www.drustvo-psorijaticara.hr

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Psorijatični artritis, Psorijaza,

Komentari