Datum objave: 27. 08. 2019.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s partnerom Hrvatskim liječničkim zborom, održao prvu ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija od 23. do 27. kolovoza 2019. godine, na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu

Projekt EXPPAND pokrenuo je 2018. godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima - Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.  U sklopu projekta predviđeno je kreiranje, akreditacija, razvoj i provedba dva nova programa na engleskom jeziku: izbornog predmeta „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ te  ljetne škole „Klinička prehrana i dijetoterapija“. Važnost ovih programa ogleda se u aktivnostima koje doprinose ostvarivanju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,  poglavito na postizanje najmanje 10% za odlaznu i 5% za dolaznu mobilnost studenata do 2025. godine.

Ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija razvio je multidisciplinarni tim domaćih i stranih stručnjaka s područja medicine, biokemije, farmacije i nutricionizma početkom 2019. godine, a namijenjena je studentima diplomskih studija Medicinskog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 23. – 27. kolovoza 2019. ljetna škola Kliničke prehrane i dijetoterapije održana je po prvi put u nastavnom centru KBC- a Zagreb, pohađalo je 22 studenta Medicinskog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a predavači su bili istaknuti stručnjaci na području kliničke prehrane i nutricionizma iz Europe i Hrvatske. Kroz interaktivna predavanja, radionice i usklađene rasprave studenti su stekli i nadopunili znanja o prehrani bolesnika i opće populacije. Ova ljetna škola osim internacionalizacije obrazovanja potiče i interdisciplinarnost, budući da područje medicinske prehrane danas predstavlja sinergiju više profesija. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima EU omogućeno je usvajanje i razvoj novih znanja i vještina za studente putem e-materijala kao i aktivno sudjelovanje studenata na predavanjima te rad s predavačima na radionicama korištenjem najnovije opreme u kliničkoj praksi.  

Prof. Alessandro Laviano,  Sveučilište “La Sapienza, Rim, Italija - predavač projekta EXPPAND

Prof. Alessandro Laviano,  Sveučilište “La Sapienza, Rim, Italija - predavač projekta EXPPAND

Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr. med., FEBGH, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora i voditelj ljetne škole projekta EXPPAND istaknuo je kako mu je čast i zadovoljstvo što su sinergijom svih uključenih u projekt dobivena bespovratna sredstva za projekt EXPPAND. Nastavio je kako je zahvaljujući tomu moguće aktivno utjecati na mobilnost mladih u Hrvatskoj obzirom da je prema podacima EUROSTAT-a 2015. godine mobilnost studenata diplomskih studija bila tek 0,5%. Također, naglasio je kako je kvaliteta škole na visokoj razini što se očituje akreditacijom programa od strane Sveučilišta u Zagrebu te sudjelovanjem istaknutih europskih stručnjaka kao predavača u školi. 

Europski prepoznat gastroenterolog, voditelj Kliničkog centra za istraživanje na Norwich Medical School Ujedinjenog Kraljevstva, Prof. Alastair Forbes, napomenuo je kako se ova ljetna škola ističe upravo po kurikulumu sa širokim spektrom pokrivenih tema moderne kliničke prakse s uporištem u temeljnim znanostima. Također, smatra kako su koncept  i materijali ljetne škole usmjereni, ne samo na teorijsku i znanstvenu podlogu kliničke prehrane, nego osiguravaju dovoljno vremena za praktičnu primjenu svega naučenog i konstruktivne rasprave predavača sa studentima o primjerima iz svakodnevne kliničke prakse. 

Osim mobilnosti studenata, cilj EU projekta EXPPAND je pridonijeti osnaživanju znanja nastavnog i nenastavnog osoblja kroz posjet međunarodnim konferencijama, unaprjeđenjem znanja engleskog jezika te razmjenom znanja s međunarodnim predavačima. 

Zajedničko djelovanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i partnera Hrvatskog liječničkog zbora u razvoju i provedbi ljetne škole Kliničke prehrane i dijetoterapije doprinos je razvoju i jačanju europskog prostora visokog obrazovanja. Dugoročni pozitivni učinci ovoga projekta na razini Republike Hrvatske pridonose razvoju specifičnih znanja te vještina ciljanih skupina - studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, a time se osigurava konkurentnost i zapošljavanje sudionika.

Polaznici na radionici o procjeni nutritivnog statusa u sklopu ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija

Više informacija: http://exppand.eu
 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: exppand,

Komentari