Vitaminoteka

Datum objave: 05. 06. 2018.

Zagreb, Hotel Westin 15.-16.lipnja 2018.

Poštovani članovi društva, kolege i prijatelji,

Čast nam je pozvati Vas na međunarodni kongres „NUTRICIONIZAM I DIJETETIKA 2018“, 2. Kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara koji će se održati od 15. – 16. lipnja 2018. u Zagrebu, u Hotelu Westin. Ovaj kongres plod je i nastavak našeg zajedničkog rada te domaće i međunarodne suradnje. Na kongresu ćemo predstaviti brojne nove znanstvene, stručne i praktične spoznaje na području nutricionizma i dijetetike, a sve u interesu razmjene znanja i iskustava te jačanja kompetencija. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem kongres učinite još uspješnijim.

Organizacijski odbor

PROGRAM

Petak, 15. lipnja 2018.

12:00 – 12:15 OTVARANJE KONGRESA
12:15 – 12:45 Vladimir Vuksan
: Evolution of Nutrition and Dietetics and its bright future
12:45 – 13:00 Donatella Verbanac: Personalizirana prehrana – budućnost je sada
13:00 – 13:15 Iva Bele: Kako izgraditi i očuvati integritet profesije nutricionista
13:15 – 13: 30 Zoran Šimunić (Naše klasje): Jesu li nutritivno vrjedniji proizvodi doista kvalitetniji?
13:30 – 13:45 Jelena Đugum: Očekivanja i izazovi prilikom zaštite tradicionalnih poljoprivrednih i           prehrambenih proizvoda
13:45 – 14:00 Karlo Fadić: Inicijativa od globalnog prema lokalnom:Hrana domaćih proizvođača u bolničkoj prehrani
14:00-14:15 Rasprava

14:15 – 14:45 Pauza za lagani obrok i kavu 

14:45 – 15:00 Mirko Koršić: Zašto je danas teško liječiti debljinu?
15:00 – 15:15 Maja Ortner Hadžiabdić: Problem adherencije u dijetoterapiji 
15:30 – 15:50 Eva Pavić: Donosi li dijetoterapija šećerne bolesti uštede u zdravstvenom sustavu, teorija i praksa
15:50 – 16:05 Zlatko Giljević: Koristi i rizici nadomjeska kalcija i vitamina D u prevenciji i liječenju osteoporoze
16:05 – 16:20 Rasprava

16:20 – 17:15 Radionica: Dnevna bolnica za liječenje debljine u djece: naš sustav rada i rezultati

17:15 – 17:45 Pauza za kavu

17:45 – 18:00 Irena Martinis: Pristup bolesniku nakon operacije srca-naša iskustva (prikaz slučaja)
18:00 – 18:15 Ivica Vrdoljak: Utjecaj edukacije i načina pripreme i termičke obrade namirnica na razinu fosfata u serumu kod bolesnika na hemodijalizi
18:15 – 18:30 Darija Vranešić Bender: Nutritivne intervencije u nealkoholnoj masnoj bolesti jetre
18:30 – 18:45 Mirna Lasić: Uloga nutricionista u praćenju pretilih bolesnika nakon "sleeve resekcije želuca" u KB Dubrava (prikaz slučaja)

18:45 – 19:00 Rasprava

Subota, 16.6.2018.

9:30 – 9:45 Adriana Miletić Gospić: Uloga nutricionista u dijagnostici i terapiji nutritivne alergije 
9:45 – 10:00 Ivona Višekruna: Uloga nutricionista u kontroli astme i njezinih komorbiditeta
10:00 -10:15 Suzana Ožanić Bulić i Petra Pejnović: Škola atopije – uloga nutricionista
10:15 – 10:30 Tena Niseteo: Bezglutenska prehrana

10:30 – 10:45 Rasprava

10:45 – 11:00 Lea Pollak: Evaluacija jelovnika u osnovnim školama
11:00 – 11:15 Iva Pavlinić Prokurica:  Noviteti u sustavu kontrole pesticida kao doprinos kvalitetnijoj i sigurnijoj hrani na tržištu
11:15 – 11:30 Hrvoje Jurić: Važnost prehrane u očuvanju oralnog zdravlja
11:30 – 11:45 Gordana Kenđel Jovanović, Sandra Pavičić Žeželj: Unapređenje javnozdravstvenog nutricionističkog programa promocijom hidratacije među radnicima 
11:45 – 12:00 Mašenjka Katić: Prednosti konzumacije prirodne mineralne vode (sponzorirano predavanje, Jamnica)

12:00 – 12:15 Rasprava

12:15 – 12:45 Pauza za kavu 

12:45 – 13:00 Željko Krznarić: Smjernice za kliničku prehranu u upalnim bolestima crijeva
13:00 – 13:15 Mihaela Perić: Minute for IBD - Sastav fekalne mikrobiote u odraslih novodijagnosticiranih bolesnika s upalnim bolestima crijeva
13:15 – 13:30 Dina Ljubas Kelečić: Intravenska primjena vitamina 
13:30 – 13:45 Ana Jurinjak Tušek:  System biology in nutrition 
13:45 – 14:00 Rasprava

14:00 – 15:00 Ručak 

15:00 – 15:15 Dubravka Vitali Čepo: Prehrana i dodaci prehrani u prevenciji i terapiji cervikalne displazije
15:15 – 15:30 Tena Škunca: Nutricionizam u ljekarničkoj praksi – naša iskustva 
15:30 – 15:45 Nenad Bratković: Važnost mikrobiote u sportaša
15:45 – 16:00 Rasprava 

Radionice:

DVORANA 1
16:00 -17:00
Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF) i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu Medicinska i nutritivna terapija odabranih slučajeva bolesnika
 

17:00 - 18:00 Zajednička radionica studentske udruge Probion (PBF)i Sekcije za promociju pravilne prehrane Medicinskog fakulteta u Zagrebu MIND prehrana u funkciji prevencije neurodegenerativnih bolesti

DVORANA 2
16:00 - 18:00
Hrvoje Handl, Maja Žanko i Jelena Mavrović Razumijevanje poremećaja hranjenja: anoreksija, bulimija i prejedanje

18:00 – 18:15 Završna riječ i zatvaranje kongresa

Sve potrebne informacije vezane uz prijavu možete pronaći ovdje.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: HDND, kongres,

Komentari