Vitamin B5

Datum objave: 01. 01. 2005.

Kako djeluje? Pantotenska kiselina, poznata i kao vitamin B5, uključena je u Krebs-ov ciklus u procesu dobivanja energije te je sastavni dio neurotransmitera - acetilkolina. Važnu ulogu ima i u stvaranju, transportu i otpuštanju energije iz masti. Sinteza koesterola (potrebnog za sintezu vitamina D i hormona) ovisna je o vitaminu B5. Također, ovaj vitamin aktivira i nadbubrežnu žlijezdu. 1
Pantetin - oblik pantotenske kiseline - pokazao se djelotvornim kod snižavanja razine kolesterola i triglicerida u krvi.

Izvori: Jetra, kvasac i losos, bogat su izvor pantotenske kiseline, ali isto tako, većina ostalih prehrambenih proizvoda, uključujući povrće, mliječne proizvode, jaja, grašak i meso sadrže određene količine ovog vitamina.

Primjena vitamina B5:

Deficit: Deficit pantotenske kiseline veoma je rijedak, može se pojaviti kod alkoholičara.

Koliko uzimati B5 vitamina? Većina ljudi nema potrebe za dodatnom suplementacijom vitamina B5. Međutim, 10-25 mg koji se nalaze u multivitaminskim kompleksima, poboljšavaju status vitamina B5 u organizmu. Tzv. «primitivne» prehrambene navike osiguravaju veće količine vitamina B5 nego prehrambene navike modernog društva. Većina studija koje proučavaju utjecaj pantetina na smanjenje kolesterola u krvi koriste se dozama od 300 mg tri puta dnevno.

Interakcije i nuspojave: Vitamin B5 nije toksičan. Velike količine pantotenske kiseline (nekoliko grama dnevno) mogu uzrokovati dijareju.
Pantotenska kiselina zajedno s vitaminima B1, B2 I B3 sudjeluje u stvaranju ATP-a, oblika energije koju koristi tijelo.
Pojedini lijekovi mogu izazvati interakcije sa vitaminom B5. Preporučeno je da se uzimanje vitamina B5 istovremeno sa lijekovima raspravi sa liječnikom ili farmaceutom.

Reference:
1. Fidanza A. Terapeutic action of pantothenic acid. Int J Vit Nutr Res 1983; suppl 24:53-67 (review)
Informacije u tablicama temelje se na rezultatima postignutim kliničkim pokusima, dvostruko slijepim kliničkim pokusima, meta-analizama ili na tradicionalnoj upotrebi.
Za lakše snalaženje čitatelja, informacije u tablicama svrstane su pod pojmovima "primarno", "sekundarno" i "ostalo".
"Primarno" znači da postoje pouzdani znanstveni dokazi koji ukazuju na pozitivan utjecaj na zdravlje. "Sekundarno" znači da postoje kontroverzni ili nedovoljni podaci ili tek preliminarne studije koje ukazuju na minimalni utjecaj na zdravlje. "Ostalo" znači da se suplement koristi tradicionalno i ima malo znanstvenih dokaza o njegovom djelovanju.

Pošalji prijatelju na email

Komentari