Vitaminoteka

Datum objave: 12. 11. 2011.

Kombinacijom nadomjestaka kalcij fosfata i bakterije Lactobacillus paracasei (LPC37) možemo pojačati kolonizaciju probiotičkih bakterija u crijevu te još više potaknuti smanjenje razina ukupnog i LDL kolesterola u krvi.

Istraživanje je uključilo 34 muškaraca i žena, koji su bili podijeljeni u dvije grupe: jedna je dobivala 1012 CFU (colony forming units) L. paracasei na dan, kroz 4 tjedna, dok je druga grupa još dodatno dobivala pentakalcij-hidroksi-trifosfat.

Rezultati su pokazali da je kombinacija probiotika i kalcij fosfata bila učinkovitija u sniženju ukupnog i LDL kolesterola od samo probiotika ili placeba.

Moguća su dva objašnjenja zapaženog učinka: ili LPC37 i kalcij fosfat djeluju sinergistički; ili je učinak kombinacije probiotik+kalcij na sniženje vrijednosti kolesterola zapravo posljedica djelovanja kalcij fosfata na crijevo, odnosno povećanja kolonizacije L.paracasei u ljudskom crijevu.

Izvor: Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari