Vitaminoteka

Datum objave: 19. 06. 2010.

Istraživanje na miševima je pokazalo kako kurkuminoidi - polifenoli iz indijskog začina kurkume poboljšavaju pamćenje kod Alzheimerove bolesti.

Znanstvenici su ispitivali učinak mješavine kurkuminoida u dozi od 30 mg/kg te učinak pojedinačnih kurkuminoida (bisdemetoksikurkumina, demetoksikurkumina i kurkumina) u dozi od 3-30 mg/kg.

Autori studije tvrde kako rezultati ukazuju da su kurkuminoidi potencijalni agensi za poboljšanje prostornog pamćenja i modifikaciju procesa razvitka Alzheimerove bolesti.

Izvor: Neuroscience

Pošalji prijatelju na email

Komentari