Vitaminoteka

Datum objave: 08. 05. 2015.

Prema novom indijskom istraživanju, kurkumin – aktivni spoj začina kurkume, osim poznatog antioksidativnog učinka, ima i učinak na svladavanje aktivnosti humanog papilomavirusa (HPV).

HPV može potaknuti razvoja karcinoma vrata maternice i usne šupljine, pa iako ne postoji lijek za ove maligne bolesti, kurkumin bi se mogao pokazati korisnim pomoćnim sredstvom u njihovoj prevenciji.

Budući da je kurkumin u prijašnjim istraživanjima pokazao pozitivan učinak na HPV-infekciju vrata maternice te da je broj karcinoma usne šupljine povezanih s HPV-om u porastu, indijski istraživači odlučili su ispitati utjecaj kurkumina na oralne HPV-infekcije.

U istraživanju je primijećeno da kurkumin može smanjiti aktivnost HPV-a u inficiranim staničnim kulturama karcinoma usne šupljine, utječući na specifične proteine AP-1 i NF-кB – transkripcijske faktore potrebne za ekspresiju HPV-a.

Iako još nije poznato da li i hrana začinjena kurkumom može pokazati isti učinak kod oboljelih, rezultati su za sada obećavajući.

Izvor: ecancermedicalscience

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: karcinom, Kurkuma, Maligne bolesti,

Komentari