Datum objave: 30. 08. 2008.

Osmotjedna klinička studija otkriva da konzumacija začina kurkume može pomoći pacijentima sa uznapredovalim stadijem karcinoma gušterače.

25 ispitanika je dobivalo suplemente u koje je inkorporirana kurkuma. Rezultati su pokazali značajnu antitumorsku aktivnost kurkume, iako je njezina bioraspoloživost bila mala.

Potrebna su daljna ispitivanja u kojem će se koristiti iskoristiviji oblici kurkume, ističu autori studije.

Izvor: Clinical Cancer Research

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: karcinom, začini,

Komentari