Ima li koristi od uzimanja multivitamina?

Datum objave: 19. 10. 2006.

Iako se multivitaminski pripravci često smatraju tek dobrim marketinškim trikom, postoje dobro postavljena istraživanja koja ukazuju na jasnu korist ovih pripravaka. Štoviše, prijedlog redizajnirane piramide pravilne prehrane uključuje i dnevni multivitaminsko-mineralni nadomjestak kao korisnu prevenciju potencijalnih prehrambenih propusta (1). Dobar dodatak prehrani koji sadrži sve potrebne nutrijente u adekvatnim dozama korisna je pomoć kod prevencije nedostataka i optimiranja prehrane, a istraživanja su pokazala da najviše koristi kroničnim bolesnicima i osobama starije dobi.

Prije tri godine, u časopisu « Nutrition » objavljena je studija koja je imala za cilj utvrditi učinkovitost vitaminsko-mineralnog dodatka prehrani koji je sadržavao 24 komponente u povišenim dozama. Istraživači su ispitali razne parametre kod 150 sudionika studije. Nakon 12 odnosno 24 tjedna uzimanja pripravka mjerene su im koncentracije odabranih vitamina i minerala, homocisteina, te pokazatelji oksidacije LDL – kolesterola u krvi. Glavni zaključci studije su da su nakon 12 i 24 tjedna uzimanja suplementa dokazane povišene razine vitamina B6, B12, C, E, folata i beta – karotena. Posljedično tome, dokazana je snižena razina homocisteina i smanjena oksidacija LDL-a (2).

Studije koje proučavaju djelovanje vitamina E na oksidaciju LDL-a nemaju uvijek suglasne rezultate, no postoje indicije za razmatranje ove sposobnosti kombinacije vitamina C i E.

Druga randomizirana kontrolirana klinička studija pokazala je da su ispitanici oboljeli od dijabetesa tip 2 koji su redovito uzimali multivitaminsko – mineralni dodatak prehrani imali znatno manju učestalost infekcija u odnosu na kontrolnu skupinu (3).
Smanjena učestalost infekcija i pospješenje kognitivne funkcije dokazano je studijama provedenim na osobama starije dobi koje su redovito uzimale multivitaminsko-mineralne pripravke (4).

Budući da rezultati studija nisu uvijek suglasni, potrebno je provesti veće kliničke pokuse kako bi se moglo pouzdano govoriti o ciljanih učincima ovih dodataka.

Dr. sc. Darija Vranešić, dipl.ing.

Literatura:
1. J. M. Kinney, (2005) Challenges to rebuilding the US food pyramid. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 8: 1-7
2. C. Earnest, K. H. Cooper, A. Marks T. L. Mitchell, (2002) Efficacy of a complex multivitamin supplement. Nutrition 18: 738-742
3. T. A. Barringer, J. K. Kirk, A. C. Santaniello, K. L. Foley R. Michielutte, (2003) Effect of a multivitamin and mineral supplement on infection and quality of life. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 138: 365-371
4. R. K. Chandra, (2001) Effect of vitamin and trace-element supplementation on cognitive function in elderly subjects. Nutrition 17: 709-712

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamini,

Komentari