Vitaminoteka

Datum objave: 28. 05. 2012.

Obogaćivanje hrane folnom kiselinom moglo bi smanjiti incidenciju najčešćeg oblika karcinoma bubrega i jedne vrste tumora mozga u djece, objavili su američki znanstvenici.

Smanjenje incidencije zabilježeno je za Wilmsov tumor, vrstu karcinoma bubrega, kao i za neuroektodermalne tumore (PNET) mozga.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Pediatrics, bavilo se ispitivanjem incidencije karcinoma u djetinjstvu prije i nakon obogaćivanja hrane folnom kiselinom. Naime, FDA (Američka agencija za hranu) uvela je 1998. godine obogaćivanje hrane folnom kiselinom, budući da prenatalno uzimanje folne kiseline smanjuje vjerojatnost nastanaka oštećenja neuralne cijevi kod novorođenčeta.

Tako se došlo do sljedećih rezultata: učestalost Wilmsovog tumora povećala se od 1986. do 1997. godine, da bi se nakon toga zabilježilo smanjenje učestalosti, što točno koincidira s početkom obogaćivanja hrane folnom kiselinom.

Učestalost PNET povećavala se od 1986. do 1993. godine, a da bi se nakon toga zabilježilo smanjivanje incidencije. To ne koincidira u potpunosti s početkom obogaćivanja hrane folnom kiselinom, ali koincidira s preporukama od 1992. godine da sve žene u reproduktivnoj dobi trebaju uzimati 400 mikrograma folne kiseline na dan.

Pošalji prijatelju na email

Komentari