Vitaminoteka

Datum objave: 22. 10. 2012.

Randomizirana, dvostruko-slijepa, kontrolirana studija koja je uključila 96 djece mlađe od 5 godina pronašla je da uzimanje cinka u obliku dodatka prehrani može smanjiti smrtnost među djecom sa akutnim infekcijama donjeg respiratornog sustava.

Djeca su tijekom 60 dana dobivala ili 10 mg cinka ili placebo.

Demografski i klinički podaci sakupljani su na početku studije, te potom svaka dva tjedna tijekom 180 dana. Istraživači su uočili da su djeca koja su primala cink u obliku dodatka prehrani imala rijeđe epizode bolesti i brže su se od nje oporavljali. Također je broj dana bez infekcija kod djece koja su primala cink bio veći.

Izvor: Clin Nutr, 2012 Aug 31

Pošalji prijatelju na email

Komentari