Gerijatrija – medicina starije dobi

Datum objave: 02. 01. 2008.

"Gerijatrija – medicina starije dobi“ drugo je izdanje knjige „Medicina starije dobi“, prof. dr. sc. Zijada Durakovića i suradnika.

Radi se o izvornom rukopisu, koji i prema koncepciji i prema načinu iznošenja znanja, predstavlja izvorni doprinos proučavanju velikog područja medicine, koje pripada starijoj dobi, te grane koja se trajno razvija, koja ima brojne posebnosti o kojima treba voditi računa te dijagnostiku kao i način liječenja, prilagoditi organizmu starije osobe. Jer u Hrvatskoj je 15,6% osoba dobi 65 i više godina, prema popisu stanovništva iz 2001.

Kniga je interdisciplinarni udžbenik u kojem su izneseni svi vidovi znanosti i struke usmjerene ka razumijevanju procesa starenja i starosti, te zdravstvenog stanja i bolesti osoba starije životne dobi. Predstavlja sintezu najnovijih dostignuća u pristupu, dijagnostici i liječenju osoba starije dobi. U knjizi su izneseni entiteti i naše nacionalne patologije, počevši od učestalosti pojedinih bolesnih stanja u pučanstva. Počinje uvodnim dijelom u kojem su navedena razmišljanja o teorijama starenja, iznosi podatke pojedinih subspecijalnosti kliničke medicine, a završava geroprofilaksom i potom podacima hrvatske demografije. Tekstovi su izneseni sustavno, pregledno i cjelovito. U stvaranju udžbenika koji sadrži 18 poglavlja sudjelovalo je 78 autora, vodećih kliničara, sveučilišnih profesora i nastavnika koji su suradnici visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Prema načinu izlaganja podataka, radi se o udžbeniku koji je istovremeno i monografija, kao i priručnik, jer se navedena znanja mogu odmah rabiti u praksi- navedeni su dijagnostički i terapijski stavovi jasno i cjelovito. No navedena su nova znanja koja su se u tom vremenskom periodu dogodila, tog područja koje se ne samo vrlo brzo razvija već je u vrhu interesa Svjetske zdravstvene organizacije (čija je maksima: ovo su godine starenja-svjetska populacija stari brže nego ikada).

Knjiga je namijenjena studentima medicine, liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalistima svih kliničkih i pretkliničkih struka, stomatolozima, farmaceutima, te svim stručnjacima koji se bave dijelovima ili dolaze u doticaj s Gerontologijom i Gerijatrijom, i napose medicinskim sestrama koje provode njegu i skrb bolesnika starije dobi. Neophodno je štivo ne samo u dodiplomskoj nastavi medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem postoji izborni kolegij: Medicina starije dobi, već i na poslijediplomskom studiju iz Gerontologije Medicinskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na doktorskom studiju: Nutricionizam, koji je organiziran na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pošalji prijatelju na email

Komentari