Ela Lučić

Datum objave: 30. 03. 2020.

Rastuće tržište vitamina K2 u obliku menakinona MK7 u zapadnim zemljama, kao i sve veće priznanje njegove uloge u zdravlju kostiju i kardiovaskularnog sustava, učinilo je ovaj vitamin privlačnijim nego ikada prije.

MK7 menakinon je vitamin K2 koji se aktivno apsorbira u organizmu te je njegova uloga u potpori kardiovaskularnog zdravlja i zdravlja kostiju otprije poznata. Općenito, u literaturi nema podataka koji podržavaju kooperativni ili sinergijski učinak vitamina MK7 s ostalim oblicima menakinona, poput MK6, MK8 i MK9, koji su praktički inaktivni.

Čimbenici kvalitete i čistoće vitamina K2

Talijanska tvrtka koja fermentacijom proizvodi vitamin K2 nastoji osvijetliti glavne čimbenike kvalitete i čistoće koje se mora uzeti u obzir pri odabiru pravog sastojka u proizvodnji vitamina K2. Najvažniji su all-trans struktura (izomerna čistoća), ispitana čistoća MK7 i profil nečistoća, koji su povezani s njegovom biološkom aktivnošću, kao i stabilnošću konačnog proizvoda. Nadalje, potrebno je procijeniti učinkovitost različitih proizvodnih postupaka, poput fermentacije ili sinteze, jer imaju izravan utjecaj na konačni profil formulacije.

Prema principu bliskog farmaceutskog pristupa, što je proizvod više čist, to je stabilniji, što jamči kvalitetu i prikladnost formulacije. Čisti i stabilni menakinon MK7 smanjuje mogućnost unakrsnih reakcija s ostalim sastojcima i pomoćnim tvarima koje su uključene u formulaciju proizvoda.

Proizvodnja vitamina K2 fermentacijom

Vitamin K2 u obliku menakinona MK7 prvi je put izoliran iz nattoa, tradicionalne fermentirane hrane u Japanu. Natto se proizvodi prirodnom fermentacijom kuhane soje djelovanjem specifičnih bakterija soja Bacillus subtilis spp. natto. Biološka aktivnost MK7 strogo je povezana s njegovom prirodnom, strukturnom, all-trans konfiguracijom, koja je prisutna i u natto hrani. 

U ljudskom organizmu trans - oblik izomera MK7 u osnovi odgovoran za biološku aktivnost vitamina te igra presudnu ulogu u zdravlju kostiju i kardiovaskularnog sustava. Cis-analozi vitamina K2 nisu biološki aktivni.

U radu s brojnim sirovinama dobivenim iz istog izvora, kvaliteta metode proizvodnje čini glavnu razliku među konačnim proizvodima. Vrhunska biotehnologija i stručnost proizvodnih procesa fermentacije mogu veoma utjecati na profil kvalitetu formulacije menakinona MK7 i njegovu all-trans strukturu. 

Analiza gotovih proizvoda ovog oblika vitamina K2 prisutnih na tržištu otkriva da je njihova izomerna čistoća promjenjiva i može utjecati na biološke reakcije. Štoviše, nedavno su predložene sintetske metode za proizvodnju manjih količina, ali postupak fermentacije dobiven iz bakterijskog soja Bacillus subtilis spp. natto nedvojbeno je nadmoćan u pogledu ispitivanja konačnog proizvoda, all-trans sastava i profila čistoće. Obično se sintetskim postupcima dobiva mješavina trans i cis izomera, a kemijska otapala koriste se za ekstrakciju trans-izomera i otklanjanje cis-izomera i ostalih nečistoća. Samo analiza izomerne čistoće može otkriti stvarni sadržaj menakinon-7 izomera, razlučujući i kvantificirajući ostale cis-izomere i regioizomere. 

Izvor: Gnosis by Lesaffre USA

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: fermentacija, menakinon, natto, soja, vitamin K2,

Komentari