Piramida pravilne prehrane nekad i danas

Datum objave: 20. 06. 2011.

Skoro je 20 godina prošlo od kada je američko Ministarstvo poljoprivrede uvelo prvu Piramidu pravilne prehrane kao jedinstveni grafički prikaz glavnih skupina namirnica i njihovih preporučenih količina serviranja. Ta je piramida više od petnaest godina služila kao okosnica i sinonim nutricionizma.

Dobar, ali kompliciran početak
Piramida pravilne prehrane je ustvari predstavljala jednostavan i općeprihvaćeni model za uravnoteženu prehranu koji je donosio smjernice o potrebitoj zastupljenosti pojedinih skupina namirnica u prehrani te na taj način osiguravao pravilan omjer hranjivih tvari. Vodeći se piramidom pravilne prehrane, hrana je bila podijeljenja u šest skupina, a sama je piramida koncipirana u nekoliko razina. Odnos između površine koju razina zauzima u piramidi i zastupljenosti pojedine skupine namirnice u prehrani je proporcionalna. Znači, razine bliže bazi imaju veću površinu, pa se i namirnice iz tih skupina trebaju konzumirati u većim količinama, i suprotno više razine imaju manju površinu, pa bi i unos tih namirnica trebao biti manji.

Osnovna je poruka piramide pravilne prehrane jednostavna: raznolika je prehrana nužna za zdravlje stoga je svaki dan potrebno u adekvatnoj količini birati namirnice iz svih 6 skupina:

• žitarice i proizvodi od žita
• voće i povrće
• mlijeko i mliječni proizvodi
• meso, riba i jaja
• masti i ulja
• dodaci hrani (sol, začini, šećer, umjetni zaslađivači).

Koliko god je piramida pravilne prehrane bila nezamjenjivi alat u planiranju prehrane tijekom godina se pokazala izuzetno manjkavom. Kritizirana je da je previše pojednostavljena, da ne razlikuje različite vrste masti i proteine s obzirom na njihovo porijeklo te da cjelovite i rafinirane žitarice stavlja u isti koš. Kao dokaz njene neuspješnosti stručnjaci su naveli rastuću epidemiju pretilosti koja se sa odraslih proširila i na djecu, ali i na kućne ljubimce.

Stoga se javila potreba za njenom revizijom pa je piramidu pravilne prehrane naslijedila nova unaprijeđena verzija pod nazivom Moja piramida.

Moja piramida – smjernice koje nikad nisu do kraja zaživjele
2005. godine smjernice za pravilnu prehranu uobličene su u interaktivni alat pod nazivom „Moja piramida“ koji se sastojao ne od jedne, već od 12 individualiziranih piramida različitih energetskih vrijednosti.

Tako je dostupna piramida krojena za energetski unos od 1000, 1200, 1400, 1600, pa sve do 3200 kcal dnevno. Potreban energetski unos za pojedinu osobu računao se na temelju njezine tjelesne visine, tjelesne mase i dobi i tjelesne aktivnosti koja čini vrlo važan segment izračuna.

Na samom prikazu piramide i grafički je prikazana silueta koja se penje po stepenicama piramide – što simbolizira dnevnu tjelesnu aktivnost. Interaktivna aplikacija određuje adekvatne količine obroka i namirnica iz pojedinih skupina, na temelju podataka o tjelesnoj aktivnosti i dobi.

Poput prve piramide, i ova je doživjela kritike stručnjaka. Proglašena je beznadno kompliciranom i neuspješnom u ispunjenju svoje svrhe edukativnog alata. Tome svjedoči i podatak po kojem Moju Piramidu prepoznaje 80 % Amerikanaca, no dokaz njenog teškog razumijevanja i primjene je 2/3 pretilih stanovnika SAD-a.

Tanjur zdrave prehrane – novo i jednostavno
Nedavno je američko Ministarstvo poljoprivrede objavilo novi dizajn prehrambenih preporuka u vidu tanjura tanjuru jarkih boja koji je podijeljen u četiri kategorije: voće, povrće, žitarice i proteini uz dodatak mlijeka i mliječnih proizvoda koji su prikazani na posebnom tanjuru manjeg omjera. Smjernice koje donosi tanjur glase:
• Neka polovicu tanjura ispuni voće i povrće
• Neka barem polovinu ukupnog unosa žitarica čine cjelovite žitarice
• Umjesto punomasnog mlijeka i mliječnih proizvoda uputno je unositi obrane proizvode
• Pripaziti na unos soli odnosno natrija u hrani kod proizvoda kao što su juhe iz vrećice, kruh i peciva i gotova jela
• Žeđ gasiti vodom, a ne slatkim napitcima
• Uživati u hrani, ali smanjiti porcije i ne prejedati se.

Glavna poruka tanjura, čiji naziv u originalu zvuči ''Odaberi moj tanjur'' (Choose My Plate), zapravo glasi da nije stvar u izbjegavanju određene hrane, već je naglasak na pravilnom odabiru, ali i u veličini porcije.

Na tanjur pravilne prehrane se gleda s velikim optimizmom, budući da su dosada teško shvatljive preporuke prikazane vizualno dosta pojednostavljeno što tanjur čini lako shvatljivim i osobama koje ne znaju čitati te djeci.

Dipl.ing. Mirja Jošić

Vitamini.hr

Pošalji prijatelju na email

Komentari