Vitaminoteka

Datum objave: 27. 02. 2019.

Žuti pigment kurkumin temeljni je aktivni sastojak biljke kurkuma, a danas se ističe kao jedan od najsvestranijih prirodnih sastojaka s raznolikim blagotvornim učincima. Pripisuju mu se brojna farmakološka svojstva, uključujući imunomodulatorno, antioksidativno, protuupalno, antimikrobno i kemopreventivno djelovanje. Preporučuju se osobama kojima je potrebna nutritivna podrška imunosnom sustavu, a dijabetičari mogu imati posebne koristi od primjene ovog biološki aktivnog spoja.

Kurkuma (Curcuma longa) je začin koji se dobiva iz podzemnog stabla (rizoma) istoimene biljke karakteristične za područje Indije i jugoistočne Azije. Vjeruje se da potječe iz Indije gdje nosi naziv „indijski  šafran“. Gorko-slatkog , aromatičnog okusa i blagog mirisa koji podsjeća na đumbir (s kojim je u rodu), kurkuma se koristi kao samostalan začin u pripremi jela, ali i kao jedan od sastojaka začinske mješavine curry.

Kurkumin je glavni polifenolni spoj biljke Curcuma longa. Upotreba kurkume vrlo je raširena - od začinske biljke u kulinarstvu do primjene u modernoj medicini kod brojnih bolesti. Istraživanja su pokazala kako kurkumin posjeduje brojna biološka i farmakološka svojstva zahvaljujući antioksidativnim i protuupalnim svojstvima koja se očituju i kod dijabetesa kao i komplikacija povezanih s dijabetesom.

Kurkumin i dijabetes – crtice iz znanosti

Opsežna istraživanja objavljena posljednjih godina pokazala su kako u podlozi nastanka dijabetesa tipa 2 leže proupalni citokini i oksidativni stres.

Upravo zbog dokazanih protuupalnih svojstava, kurkumin predstavlja zanimljivu i potencijalno uspješnu terapiju dijabetesa tipa 2.

Učinak kurkumina na sniženje razine glukoze u krvi prvi put je primijećen 1972. godine. Jedini ispitanik prvog kliničkog istraživanja utjecaja kurkume na dijabetes bio je muškarac koji je 16 godina bolovao od dijabetesa.  U navedenom je istraživanju ispitanik unosio kurkumu u prahu u količini od 5 g dnevno tijekom 3 mjeseca. Rezultati su pokazali kako je kod ispitanika došlo do smanjenja glukoze na tašte sa 7,8 na 4 mmol/L. Po prvi puta je pokazano kako unos kurkume ili kurkumina zajedno s inzulinom sinergijski smanjuje razinu glukoze u krvi. Također, primijećeno je kako unatoč smanjenju doze inzulina na minimum, utjecaj kurkume na razinu glukoze u krvi ne opada. Dodatno, kod prekida primjene kurkume na tjedan dana, nasumično testiranje razine glukoze u krvi je pokazalo kako je glukoza porasla na 7,8 mmol/L. Ponovnom primjenom kurkume, glukoza na tašte vrlo brzo se smanjuje na 6,1 mmol/L. Štetni učinci nisu primijećeni, a kurkuma se u navedenoj dozi pokazala kao dobar stimulans apetita i laksativno sredstvo.

U dvostruko slijepom placebo kontroliranom istraživanju objavljenom 2012. godine koje je trajalo 9 mjeseci, sudjelovalo je 240 ispitanika predisponiranih za razvoj dijabetesa tipa 2. Rezultati su pokazali kako su ispitanici koji su uzimali 1,5 g kurkumina dnevno imali bolju funkciju beta stanica gušterače te viši indeks hormona koi su uključeni u regulaciju glukoze u usporedbi sa skupinom koja je unosila placebo. Zanimljivo je da je na kraju istraživanja ukupno 16,4% ispitanika, u skupini koja je unosila placebo, dobilo dijagnozu dijabetesa tipa 2, dok u skupini koja je primala kurkumin dijagnoza dijabetesa nije postavljena niti jednom ispitaniku.  

Komplikacije povezane s dijabetesom

Nedavno se potencijalni terapijski učinak kurkumina počeo eksperimentalno istraživati kod dijabetesa u svrhu liječenja komplikacija u dijabetesu. Kod ispitanika s dijabetičkom nefropatijom primjena 1,5 g kurkume tijekom 2 mjeseca dovela je do smanjenja gubitka proteina putem bubrega, smanjene razine čimbenika upale kod nefropatije uzrokovane dijabetesom tipa 2.

Mehanizam djelovanja kurkumina

Mehanizam djelovanja kurkumina kod dijabetesa nije sasvim razjašnjen. Kronična pretilost, koja leži u pozadini dijabetesa, dovodi do inzulinske rezistencije, masne jetre i bolesti krvnih žila. Pretilost potiče aktivaciju stanica imunološkog sustava u tkivima što dovodi do sistemske upale. Nakupljanje masnog tkiva tijekom razvoja pretilosti karakterizirano je porastom veličine adipocita i hepatocita te otpuštanjem spojeva čimbenika upale koji narušavaju funkciju inzulina i dovode do rezistencije na inzulin.

Smatra se kako kurkumin sprječava daljnji razvoj dijabetesa tipa 2 na način da ometa produkciju i otpuštanje medijatora upale.

Također, jedan od predloženih mehanizama djelovanja jest i utjecaj kurkumina na crijevnu mikrobiotu kojom je moguće regulirati apsorpciju hranjivih tvari u crijevima, regulirati sistemsku upalu i tako utjecati na progresiju bolesti.

Zaključak

Unatoč silnom uloženom trudu, posljednjih godina nije zabilježeno smanjenje prevalencije mnogih složenih bolesti poput kardiovaskularnih, metaboličkih, neuroloških bolesti te karcinoma. Iako su otkriveni mnogi pametni odnosno ciljani lijekovi, oni nažalost nemaju zadovoljavajuće djelovanje kod bolesti koje su uzrokovane poremećajem u funkcioniranju brojnih signalnih puteva kao što je dijabetes. Kurkumin se sa svojim širokim spektrom djelovanja nameće kao vrijedan terapijski saveznik u borbi protiv bolesti.

Literatura:

  • Jeenger MK, Shrivastava S, Yerra VG, Naidu VG, Ramakrishna S, Kumar A. Curcumin: a pleiotropic phytonutrient in diabetic complications. Nutrition. 2015 Feb;31(2):276-82.
  • Srinivasan M. Effect of curcumin on blood sugar as seen in a diabetic subject. Indian J Med Sci. 1972;26(4):269–70.
  • Usharani P, Mateen AA, Naidu MU, Raju YS, Chandra N. Effect of NCB-02, atorvastatin and placebo on endothelial function, oxidative stress and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, parallel-group, placebo-controlled, 8-week study. Drugs R D. 2008;9(4):243–50.
  • Wickenberg J, Ingemansson SL, Hlebowicz J. Effects of Curcuma longa (turmeric) on postprandial plasma glucose and insulin in healthy subjects. Nutr J. 2010;9:43.
  • Chuengsamarn S, Rattanamongkolgul S, Luechapudiporn R, Phisalaphong C, Jirawatnotai S. Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012;35(11):2121–7.
  • Na, L. X., Li, Y., Pan, H. Z., Zhou, X. L. et al., Curcuminoids exert glucose-lowering effect in type 2 diabetes by decreasing serum free fatty acids: a double-blind, placebo-controlled trial. Mol. Nutr. Food Res. 2013,
  • Khajehdehi P, Pakfetrat M, Javidnia K, Azad F, Malekmakan L, Nasab MH, et al. Oral supplementation of turmeric attenuates proteinuria, transforming growth factor-beta and interleukin-8 levels in patients with overt type 2 diabetic nephropathy: a randomized, double-blind and placebo-controlled study. Scand J Urol Nephrol. 2011;45(5):365–70.
  • Appendino G, Belcaro G, Cornelli U, Luzzi R, Togni S, Dugall M, et al. Potential role of curcumin phytosome (Meriva) in controlling the evolution of diabetic microangiopathy. A pilot study. Panminerva Med. 2011;53(3 Suppl 1):43–9.
  • Maradana MR, Thomas R, O'Sullivan BJ. Targeted delivery of curcumin for treating type 2 diabetes. Mol Nutr Food Res. 2013 Sep;57(9):1550-6.
  • Panahi Y, Khalili N, Sahebi E, Namazi S, Karimian MS, Majeed M, Sahebkar A. Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. Inflammopharmacology. 2017 Feb;25(1):25-31.
Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Kurkuma, Kurkumin, dijabetes, predijabetes,

Komentari